Triệu Vân

Đấu sĩ
Đấu sĩ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Liên Hoàn Tam Kích
Triệu Vân xông tới hướng chỉ định, gây sát thương vật lý, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao Long Hồn.
Can Trường
Triệu Vân đột kích mục tiêu chỉ định, hất tung gây choáng và gây ra sát thương vật lý.
Long Phách
Triệu Vân mỗi lần dùng Liên Hoàn Tam Kích trúng địch sẽ nhận Long Phách, đủ Long Phách sẽ tạo lá chắn hấp thụ sát thương và gây cho kẻ địch xung quanh sát thương phép, hấp thụ sát thương tăng lên tùy vào kháng phép hiện tại.
Tinh Long Giáng Thế
Triệu Vân triệu hồi Tinh Long, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương vật lý và giảm tốc chạy. Sau đó Triệu Vân cưỡi Tinh Long, tốc chạy tăng, khoảng cách tấn công tăng, đánh thường sẽ đánh lan.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

Trước khi giao tranh hoặc đi gank nên tích đủ Long Hồn và Long Phách sẽ gia tăng hiệu quả tấn công

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
Thi%C3%AAu+%C4%90%E1%BB%91t
Thiêu Đốt
Thiêu đốt tướng địch trong 5s, mỗi giây gây ra 3% máu tối đa sát thương chuẩn (khi tướng bị thiêu đốt, tất cả hiệu quả hồi máu và hút máu giảm 65%)