Teresa

Pháp sư
Pháp sư
Phép
Tay dài
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Ấn Lạc Thần
Teresa sử dụng kỹ năng về hướng mục tiêu, gây ra sát thương phép và đánh dấu mục tiêu. Nếu mục tiêu trong thời gian bị đánh dấu tiếp tục phải chịu sát thương kỹ năng của Teresa, vết tích đó sẽ bị kích hoạt, gây thêm sát thương phép và câm lặng.
Biến Ảnh
Teresa đột kích vào khu chỉ định, gây cho kẻ địch trong khu vực sát thương phép, Teresa có thể kích hoạt lại kỹ năng [Biến Ảnh] để trở về vị trí ban đầu.
Dải Băng Siêu Phàm
Teresa ném dải băng về hướng chỉ định, nếu trúng địch sẽ gây ra sát thương phép và giảm tốc chạy. Nếu mục tiêu vẫn bị dải băng trói buộc sẽ phải chịu thêm sát thương phép và hiệu ứng trói buộc.
Mô Phỏng
Teresa có thể tăng thêm sức mạnh cho kỹ năng vừa dùng và ngay lập tức dùng, [Ấn Lạc Thần], [Biến Ảnh], [Dải Băng Siêu Phàm] sau khi tăng sức mạnh sát thương phép gây ra được nâng cao.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

Sử dụng Ấn Lạc Thần đánh dấu mục tiêu vào kẻ địch rồi thi triển các kỹ năng khác sẽ gia tăng sát thương lên đối phương

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
Thi%C3%AAu+%C4%90%E1%BB%91t
Thiêu Đốt
Thiêu đốt tướng địch trong 5s, mỗi giây gây ra 3% máu tối đa sát thương chuẩn (khi tướng bị thiêu đốt, tất cả hiệu quả hồi máu và hút máu giảm 65%)