Tadin

Pháp sư
Pháp sư
Phép
Tay dài
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Phi Kiếm
Tadin triệu hồi kiếm bay về hướng chỉ định, gây sát thương phép, nếu trúng tướng địch sẽ giảm thời gian hồi chiêu và hồi phục năng lượng tiêu hao cho kỹ năng này.
Ngự Kiếm
Tadin dùng kiếm chém vào khu vực hình quạt trước mặt, gây cho kẻ địch trong phạm vi sát thương phép, nếu trúng tướng địch sẽ gây thêm hiệu ứng mù lòa.
Kiếm Trận
Tadin triệu hồi song kiếm cắm xuống mặt đất khu vực chỉ định, gây cho kẻ địch trong phạm vi sát thương phép và hiệu ứng đẩy lùi, trong thời gian này tất cả mọi người đều không thể đi qua.
Phán Quyết
Gây ra cho tất cả tướng địch trên bản đồ sát thương phép và nhận được tầm nhìn của tướng địch.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
T%E1%BB%91c+H%C3%A0nh
Tốc Hành
Tăng cho bản thân 30% tốc chạy trong 10s.