Rion

Pháp sư
Pháp sư
Phép
Tay dài
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Lôi Kích
Rion phóng xung điện về hướng chỉ định, gây sát thương phép và kèm theo hiệu ứng điện giật. Nếu mục tiêu đang bị hiệu ứng điện giật thì sẽ làm choáng mục tiêu.
Lôi Thiểm
Rion phóng điện về khu vực chỉ định, gây cho tất cả kẻ địch trong khu vực này sát thương phép và kèm theo hiệu ứng điện giật. Nếu mục tiêu đang bị hiệu ứng điện giật thì sẽ nhận thêm sát thương.
Lôi Bạo
Rion kích nổ mục tiêu gây ra sát thương phép và kèm theo hiệu ứng điện giật. Nếu mục tiêu đang bị hiệu ứng điện giật thì sẽ phát nổ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh.
Bão Điện Từ
Rion phóng ra bão điện, đập nẩy giữa các kẻ địch gây ra sát thương phép và kèm theo hiệu ứng điện giật. Nếu mục tiêu đang bị hiệu ứng điện giật thì bão điện sẽ ưu tiên
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

Combo có thể thi triển của Rion là Lôi Bạo tiếp đến Lôi Kích làm choáng mục tiêu, sau đó là Lôi Thiểm sẽ tăng thêm 25% sát thương và cuối cùng là chiêu cuối nếu đối phương chưa lên bảng

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
Ki%E1%BB%87t+S%E1%BB%A9c
Kiệt Sức
Suy nhược mục tiêu chỉ định, làm giảm 40% tốc chạy và 20% tốc đánh, sát thương do mục tiêu gây ra giảm 50% trong 3s