Leolas

Xạ thủ
Xạ thủ
Vật lý
Tay dài
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Tên Xuyên Phá
Leolas sau khi dồn lực sẽ bắn 1 mũi tên về hướng chỉ định, gây sát thương vật lý.
Lui Binh
Leolas phát ra 1 làn sóng cung về hướng chỉ định, gây sát thương vật lý, đồng thời sẽ đẩy lùi và giảm tốc chạy.
Xuyên Tâm Phá
Leolas đánh thường hoặc dùng kỹ năng sẽ kèm theo hiệu ứng xuyên giáp.
Tên Thần
Leolas bắn mũi tên ánh sáng về hướng chỉ định, gây cho tướng địch đầu tiên bị trúng sát thương vật lý và làm choáng, đồng thời gây cho kẻ địch xung quanh mục tiêu sát thương vật lý.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
T%E1%BB%91c+H%C3%A0nh
Tốc Hành
Tăng cho bản thân 30% tốc chạy trong 10s.