Kuma

Đấu sĩ
Đấu sĩ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Chiến Cuồng
Kuma trở nên cuồng bạo không thể kiểm soát, miễn dịch tất cả hiệu ứng phép thuật và nhận thêm tốc đánh.
Khát Máu
Kuma khi đánh thường sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương với % máu địch, đồng thời khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ sẽ hồi phục cho bản thân lượng máu tương đương % máu địch.
Tàn Sát
Kuma dùng móng vuốt cào xé kẻ địch, giảm tốc chạy địch và tăng thêm cho bản thân tốc chạy, thời gian này đồng đội đánh thường mục tiêu này có thể hồi phục % máu trên tổng sát thương gây ra.
Tuyệt Diệt
Kuma tăng thêm sát thương vật lý bằng với % lượng máu hiện tại.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

Khát máu và Tàn sát là 2 skill có khả năng hồi phục máu, nên tăng 2 skill này trước sẽ tăng hiệu quả đi rừng

T%E1%BB%91c+H%C3%A0nh
Tốc Hành
Tăng cho bản thân 30% tốc chạy trong 10s.
Tr%E1%BB%ABng+Ph%E1%BA%A1t
Trừng Phạt
Gây cho quái rừng xung quanh (150+Lv*30) điểm sát thương chuẩn (sát thương gây cho lính địch giảm 1 nửa, không hiệu quả với kiến trúc), đồng thời hồi phục bản thân (50+sát thương trừng phạt*30%) máu