Konnor

Xạ thủ
Xạ thủ
Vật lý
Tay dài
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Đạn Đẩy Lùi
Konnor nã pháo vào mục tiêu chỉ định, gây ra sát thương vật lý và đẩy lùi.
Đạn Nổ
Konnor bắn pháo, sau khi trúng địch hoặc đạt khoảng cách xa nhất sẽ phát nổ, gây cho kẻ địch trong phạm vi sát thương vật lý và còn có thể kích nổ bình khí.
Thùng Khí Nổ
Konnor đặt bình khí chỉ có bản thân mới có thể tấn công, bình khí sau khi bị tấn công sẽ nổ, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương vật lý và giảm tốc, bình khí nổ sẽ kích nổ các bình khí khác xung quanh.
Ụ Súng Tối Tân
Konnor dựng lên giá pháo cố định tại chỗ, khoảng cách đánh thường tăng lên, sát thương vật lý tăng thêm và khi trúng địch sẽ gây ra sát thương lan, tốc đánh giảm, trong thời gian đó không thể di chuyển, bản thân có thể dùng phép bổ trợ và miễn dịch tất cả hiệu quả phép thuật.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
T%E1%BB%91c+H%C3%A0nh
Tốc Hành
Tăng cho bản thân 30% tốc chạy trong 10s.