Clara

Xạ thủ
Xạ thủ
Vật lý
Tay dài
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Can Đảm
Clara dồn sức mạnh vào trong đôi rìu, đánh thường sẽ gây thêm sát thương chuẩn và làm choáng kẻ địch đầu tiên bị tấn công.
Rìu Bay
Clara ném rìu bay về hướng chỉ định, mỗi cây rìu sẽ gây cho kẻ địch sát thương vật lý và giảm tốc chạy.
Uy Mãnh
Clara sau khi đánh thường 5 lần, sẽ tăng tốc đánh, và đánh thường gây cho kẻ địch xung quanh sát thương lan.
Lốc Xoáy Tử Vong
Clara phi ra đôi rìu về hướng chỉ định, gây cho kẻ địch trúng đòn sát thương vật lý.
Đầu trận
Giữa trận
Cuối trận
Cấp 1 đến cấp 6
Cấp 7 đến cấp 12
Cấp 13 đến cấp 18

Nên lên đồ tăng tốc độ đánh sẽ tận dụng tối đa hiệu quả của nội tại Uy Mãnh

T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ theo hướng chỉ định
T%E1%BB%91c+H%C3%A0nh
Tốc Hành
Tăng cho bản thân 30% tốc chạy trong 10s.